constructionworker2Обухватају управљање градњом и извођење грађевинских радова - укључујући инсталације и завршне радове, изградњу и опремање ентеријера, радове санације, реконструкције, адаптације, те планирање и контролу градилишта ..

Немојте заборавити да су најбитнији фактори за инвеститора: 

  1. цена саме градње,
  2. поштење,
  3. брзина и
  4. квалитет извођења грађевинских радова.

"АНТА ИЗГРАДЊА" својим дугогодишњим искуством управо гарантује то.

Опширније се можете информисати из нашег чланка који говори детаљнје о овој теми: