spec usl 02У могућности смо Вам представити неколико начина градње и изградње са различитим материјалима и различитим системима градње по различитим ценама:

Дијамантско сечење и бушење бетона
Дијамантско сечење и брилијант бушење спадају под извођење радова у високоградњи и нискоградњи, без обзира да ли се ради о армираном бетону, опеке, камена или асфалту.

Дијамантско сечење
Примењује се приликом израде нових или проширења постојећих отвора у зидовима или плочама, као и код уклањању целих конструктивних делова.

Дијаманта бушење
Примена дијамантског бушења је веома разнолика (независно да ли се ради о Армираном бетону, цигли, камену или асфалту), а најчешћа је за поставу разних инсталација кроз зидове и плоче.

Предности дијамантског сечења и бушења:

 

spec usl 01Не узрокује вибрације, те не постоји ризик од оштећења околних конструкција;
Након сечења остаје раван пресек, па не треба додатно инвестирати у обраду;
Прецизност у задатим параметрима;
Брзина рада која доприноси поштовању рокова.

Машине које се употребљавају код бушења бетона или дијамантог сечења:

Тзв. зидне тестере које покрећу хидраулични агрегати и агрегати на високофреквентну струју (могуће је једнострано сечење до дебљине 60 цм)
Самоходна машина за сечење плоча, коловоза и сл до дубине 50 цм
Агрегат за струју који покреће тзв . зидне тестере уколико на градилишту није могуће припремити прикључак струје 380В/32А
Цистерна за воду и пумпа уколико на градилишту не постоји прикључак воде;
Усисивачи за отпадну воду итд

Сечење се треба изводити прецизно у милиметар. Нема пропратног поправљања, заглађивања.
Под радове дијамантског сечења и бушења спадају:

сечење врата,
сечење прозора,
сечење отвора за степеништа ,
сечење отвора за кровне прозоре,
сечење улаза за гараже,
сечење комплетних зидова ,
сечење стубова, греда, степеница,
сечење - уклањање комплетних спратова, балкона, шахтова, темеља, мостова,
уклањање комплетних дека, бетонских носача за машине,
сечење канала за разно разне цеви (одводе, доводе, канализација ... ) ,
сечење - уклањање базена,
уклањање тераса,
сечење разно разних парапета, отвора за лифтове итд