Директор:
Адреса:  Владан Антић
Народног фронта бр 16
Петровац на Млави
Браничевски
12300
Србија
Број мобилног телефона:
+381 60 329 9 329

constructionworker2Обухватају управљање градњом и извођење грађевинских радова - укључујући инсталације и завршне радове, изградњу и опремање ентеријера, радове санације, реконструкције, адаптације, те планирање и контролу градилишта ..

Немојте заборавити да су најбитнији фактори за инвеститора: 

  1. цена саме градње,
  2. поштење,
  3. брзина и
  4. квалитет извођења грађевинских радова.

"АНТА ИЗГРАДЊА" својим дугогодишњим искуством управо гарантује то.

Опширније се можете информисати из нашег чланка који говори детаљнје о овој теми:

 

spec usl 02У могућности смо Вам представити неколико начина градње и изградње са различитим материјалима и различитим системима градње по различитим ценама:

Дијамантско сечење и бушење бетона
Дијамантско сечење и брилијант бушење спадају под извођење радова у високоградњи и нискоградњи, без обзира да ли се ради о армираном бетону, опеке, камена или асфалту.

Дијамантско сечење
Примењује се приликом израде нових или проширења постојећих отвора у зидовима или плочама, као и код уклањању целих конструктивних делова.

Дијаманта бушење
Примена дијамантског бушења је веома разнолика (независно да ли се ради о Армираном бетону, цигли, камену или асфалту), а најчешћа је за поставу разних инсталација кроз зидове и плоче.

Предности дијамантског сечења и бушења:

radnik 01С нама немате потребе више трчати за мајсторима тражити их около проверавати и испитивати цене и начине градње. "АНТА ИЗГРАДЊА" дугогодишњим искуством предњачи у извођењу радова и ценама, контактирајте нас и уверите се и сами!

Задовољство наших клијената
Најбитнији фактори за инвеститора су цена саме градње, поштење, брзина и квалитет извођења грађевинских радова. "АНТА ИЗГРАДЊА" својим дугогодишњим искуством управо гарантује то.